Data & IT

Kursen innehåller följande delar:
Bokföring - fördjupning
- Redovisning av moms och andra avgifter
Bokslut
-Allmänt om årsbokslut
-Balansräkning
-Resultaträkning
-Bokslutkonteringar
-Hur balans och resultat hänger ihop
-Boksluttablån
Datum och tider: 19 - 20 oktober 10.30-16.00 samt uppföljning och
avslutning 26 oktober 12.00-15.00.