Bokföring Fördjupning VT-18 DELSBO

Bokföring Fördjupning VT-18 DELSBO

Ekonomi

Kursen innehåller följande delar:
Bokföring - fördjupning
- Redovisning av moms och andra avgifter
Bokslut
-Allmänt om årsbokslut
-Balansräkning
-Resultaträkning
-Bokslutkonteringar
-Hur balans och resultat hänger ihop
-Boksluttablån
Datum och tider: 14-15 april 10.30-16.00 samt uppföljning och
avslutning 22 april 12.00-15.00.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Köpmangatan 24, Delsbo
Ledare: Maria Larsson