Data & IT

På denna kurs får Du lära Dig bokföring från grunden. Kursen innehåller
följande delar:
- Redovisningens principer/syften
- Löpande bokföring
- Fakturering
- Löner
- Skatter/avgifter
- Moms
Inga förkunskaper krävs.
Datum och tider: 28 - 29 september 10.30-16.00 samt uppföljning och
avslutning 5 oktober 12.00-15.00.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drottninggatan 6, Gävle