Bokföring grundläggande HT-18 DELSBO

Bokföring grundläggande HT-18 DELSBO

Ekonomi

På denna kurs får Du lära Dig bokföring från grunden. Kursen innehåller
följande delar:
- Redovisningens principer/syften
- Löpande bokföring
- Fakturering
- Löner
- Skatter/avgifter
- Moms
Inga förkunskaper krävs.
Datum och tider: 22 - 23 september 10.30-16.00 samt uppföljning och
avslutning 29 september 12.00-15.00.