Bokföring grundläggande (intresseanmälan) VT-18 SÖDERHAMN

Bokföring grundläggande (intresseanmälan) VT-18 SÖDERHAMN

Ekonomi

- Redovisningens principer/syften
- Löpande bokföring - Fakturering
- Löner
- Skatter/avgifter
- Moms
Inga förkunskaper krävs. Ledaren är utbildad revisor. Material ingår.