Broderiverkstaden kommer igång igen i höst, men i en ny större lokal, Föreningsalliansens lokal . Där kan vi undvika trängsel. Tag med eget arbete, kom och brodera, lär av varandra, träffas. prata och trivs. Ta med eget fika. Kostnad 25,00 kr. Välkommen