Dans

Dans och rörelseglädje för barn 4-6 år med förälder.
Vårt koncept bygger på att vuxna och barn tillsammans dansar,
upptäcker och har roligt.
I den här studiecirkeln sätter vi lusten att röra sig först.
Vi arbetar med kroppsuppfattning, rumsuppfattning,
musikalitet och gemenskap.
Allt sker i lekfull form och tar hänsyn till barnens mognad
och möjligheter.

Dag: Lördagar start 5/9 2020
Antal träffar: 10
uppehåll 10/10
uppehåll 31/10
Tid: 14:30-15:30
Plats: Danssalen Heden 114
Ledare: Agnes Hedberg
Antal platser: 10 barn och 10 vuxna
Kostnad: 500 kronor
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08