Beteendevetenskap, Dans

Dans och rörelseglädje för barn 4-6 år med förälder.
Vårt koncept bygger på att vuxna och barn tillsammans dansar,
upptäcker och har roligt.
I den här studiecirkeln sätter vi lusten att röra sig först.
Vi arbetar med kroppsuppfattning, rumsuppfattning,
musikalitet och gemenskap.
Allt sker i lekfull form och tar hänsyn till barnens mognad
och möjligheter.

Dag: onsdagar start 13/11
Antal träffar: 5
Tid: 16.30-17.30
Plats: Danssalen Heden 114
Ledare: Victoria Nilsson
Antal platser: 12 barn och 12 vuxna
Kostnad: 200 kronor
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08