Dans

Dans och rörelseglädje för barn 4-6 år med förälder.
Vårt koncept bygger på att vuxna och barn tillsammans dansar,
upptäcker och har roligt.
I den här studiecirkeln sätter vi lusten att röra sig först.
Vi arbetar med kroppsuppfattning, rumsuppfattning,
musikalitet och gemenskap.
Allt sker i lekfull form och tar hänsyn till barnens mognad
och möjligheter.

Lördagar 10.00 - 10.45
Start: 11/9-21
Antal träffar: 10
Plats: Danssalen Heden 114
Ledare: Agnes Hedberg
Antal platser: 10 barn och 10 vuxna
Kostnad: 500 kronor
Anmälan till SV Gävleborg tel. 020 120 28 08