Hälsa & välbefinnande, Dans, Funktionsnedsättning

Vilka är hälsovinsterna med dans? Vad gör dansen med vår
kropp och vår hjärna? Dans används flitigt i arbete med personer
som lever med Parkinssons sjukdom, Demenssjukdomar och andra
funktionshindrande tillstånd.

Välkomna till en praktisk föreläsning där du får kunskap och inspiration
om hur du själv kan använda dansen som ett verktyg för en friskare kropp
och en gladare hjärna. Föreläsningen vänder sig till dig som själv lever
med Parkinson, Demens eller annat funktionshindrande tillstånd, till anhöriga
och vård- och omsorgspersonal, samt andra intresserade.

Föreläsare: Camilla Lucchesi

Dag: onsdag 16/10
Tid: 10.00-11.00
Plats: Stormaresalen, Bollnäs Kulturhus
Kostnadsfritt.
Anmäland till: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg tel. 020 120 28 08
Vid frågor kontakta: Camilla Lucchesi, Studieförbundet Vuxenskolan tel. 026 456 17 91 eller
camilla.lucchesi@sv.se