I den här cirkeln fortsätter deltagarna med funktionerna i din bärbara dator. Deltagarna tar med sin egna datorer. Möjlighet att lyfta önskemål om innehåll finns. Cirkelträff 1: Windows 10 och skrivbordet, ordbehandling, dokument och mappar. Träff 2: Internet, mejl och egen mejladress. Träff 3: Internet, Google och sociala medier. Träff 4: Säkerhet och skydd, frågor och svar. Träff 5: Repetition, återkoppling, frågor och svar.