Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Uppdrag: Frisk är en föreläsning för dig som vill lära dig mer om ätstörningar. Målet med utbildningen är att ge dig ökad kunskap om tidiga varningssignaler på ätstörningar, lyfta faktorer som kan bidra till ätstörningar och ge dig redskap för att bemöta någon du är orolig för.
Uppdrag: Frisk vill också bidra till insikter om hur det går att förebygga att någon drabbas. Till grund för materialet ligger Frisk & Fris samlade kunskap, med egen erfarenhet av ätstörningar och tillfrisknande som bas – ett unikt perspektiv utifrån att ha varit drabbad eller närstående. Föreläsningen utgår även från forskning och intervjuer med experter.
Frågestund ingår.