Engelska konversation nybörjare VT-18 DELSBO

Engelska konversation nybörjare VT-18 DELSBO

Språk

På denna nivå har du ytterst begränsade kunskaper och är näst intill nybörjare. Gruppen arbetar på att uppnå nivå A1: Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t ex namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på liknande frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa mig.