Språk

Du har grundläggande kunskaper i Engelska och kan förstå enklare fraser och vanliga ord.
På denna kurs får du fördjupa dina kunskaper och träna på att konversera mera.
Vi övar praktiskt, pratar mycket och blir säkrare i våra uttal och bygger upp vårt ordförråd.