Ett språk för livet : praktisk tillämpning av non violentcommunication

Ett språk för livet : praktisk tillämpning av non violentcommunication

Hälsa & välbefinnande, Media & kommunikation

Kursbeskrivning:
Känner du dig ibland frustrerad över att andra inte verkar förstå dig? Vill du lära dig nya tillvägagångssätt att för att bli hörd och få kontakt?

Den här studiecirkel skapar vi ett utrymme där vi praktiskt kan utforska och tillämpa non violent communication. Vi gör praktiska övningar med stöd från teorin i boken.

Som cirkeldeltagare ansvarar du själv för att läsa mellan träffarna. Inför första cirketräffen behöver du som kursdeltagare ha införskaffat boken “Non violent communication - ett språk för livet” (Marshall B. Rosenberg, svensk översättning Liv Larsson) samt läst kapitlet “bl”.

Vad är nvc?
Ett praktiskt sätt att kommunicera med fokus på acceptans, empati och tydlighet. Genom non violent communication lär vi oss bl.a. skilja på det vi observerar och vilka känslor och behov vi har, vilket hjälper andra att förstå vad vi upplever och vad vi frågar efter.

Meddelande från kursledare till anmäld deltagare:
För att kunna tillämpa nvc på ett praktiskt sätt behöver du som deltagare mellan träffarna ansvara för att läsa det tillhörande kapitlet i boken “Non violent communication - ett språk för livet” (Marshall B. Rosenberg) Inför första träffen behöver du införskaffa boken samt läsa första kapitlet om nvc grundprinciper och antaganden. Medtag även gärna block och penna till träffen.