Hantverk & konst

Inga-lena Åkesson visar en film om och med Nils Blixt. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föreningen bjuder på fika. Välkommen.