Hantverk & konst

Välkommen till två inspirerande dagar i oktober när Hälsinglands museum och Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund avslutar utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger.
Två dagar om lin respektive skinn, 1 oktober i Gävle, 2 oktober i Hudiksvall.

Vi kommer att möta textilkonstnären och inspiratören Wanja Djanaieff i samtal och föreläsningar. Det handlar om de projekt hon haft genom åren med lin och skinn, två hantverksmaterial som hon
lärt känna i grunden.

Skinnerskan Eva Alfredsson och kostymföreståndare Åsa Ericsson, Folkteatern Gävleborg leder efter-
middagarnas workshops tillsammans med Wanja Djanaieff. Medverkar gör också länshemslöjdskonsulent Eva Carlborg, Hanna Bruce från Växbo lin, tidigare hemslöjdskonsulenten Karin
Lundholm och Marie-Louise Blanksvärd-Andersson, ansvarig för ull- och skinnfrågor
på Svenska fåravelsförbundet.

PROGRAM
LIN – EN FIBER MED MÅNGA MÖJLIGHETER
Fredagen den 1 oktober
Plats: Stora Retorten, Gasklockorna, Gävle
10.00 Inledning
10.15 Projekten Liv i lin och Farkoster, Wanja Djanaieff
11.00 1m2 lin, Eva Carlborg
11.15 Linet är som livet, Hanna Bruce
11.45 Lunch
13.00 Parallella workshops enligt nedan
– Skapa med lin och lim, Wanja Djanaieff
– Brodera med lin på linne, Åsa Ericson
Pass 1 13.00 – 14.30 och Pass 2 14.45 – 16.15
16.15 Avslutande samtal om linets möjligheter och framtid

Avgift: För medlemmar i Hemslöjden 250:-/dag , för övriga 300:-/dag (Ange ditt medlemskap i anmälan)
Anmälan senast 22 september.

Frågor besvaras av Eva-Lisa Krabbe, Övre Hälsinglands hemslöjdsförening:
evalisakrabbe@hotmail.com

Arrangemanget är ett samarbete mellan Hudiksvalls museum, Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund och Folkteatern Gävleborg. Med stöd av Länsstyrelsen Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan och
Hudiksvalls kommun.