Djur, natur & miljö

Grundutbildning/Fortbildning för Fisketillsynspersoner.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Grundutbildning = lördag och söndag 11-12 juni
Fortbildning = lördag 11 juni

Fika, lunch och studiematerial ingår i priset.

OBS! Anmälan är bindande! Ange vilket fiskevårdsområde du tillhör. Sista anmälningsdag 6 juni