Djur, natur & miljö

Fortbildning för Fisketillsynsmän.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande. Fortbildningskursen/Repetitionskursen är totalt 7 timmar och fisketillsynspersoner måste genomgå denna kurs innan ansökan om förlängning kan beviljas.

Fika, lunch och studiematerial ingår i priset.

Utbildningsledare: Tord Eriksson & Lennart Nilsson

Sista dag för anmälan är 23 oktober.
OBS! Anmälan är bindande! Ange vilket fiskevårdsområde du tillhör.