Fisketillsynsman HT-18 Ljusdal

Fisketillsynsman HT-18 Ljusdal

Djur, natur & miljö

Fisketillsynsmän som bedriver tillsyn vid våra sjöar och vattendrag är förordnade d.v.s. godkända av Länsstyrelsen.

För att få bli fisketillsynsman måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. I utbildningen får du bl.a. lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Anmälan och kostnad
Anmälan sker via din uppdragsgivare och mailas eller rings in på gavleborg@sv.se alt 020 120 28 08.
Kursen kostar 1700 kronor men tillämpar progressiv prissättning. Ju fler anmälda desto lägre pris.
Kursavgiften faktureras uppdragsgivaren.

Mer info på http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/djur-och-natur/fiske/fisketillsyn/Pages/default.aspx