Hantverk & konst

Sy din egen folkdräkt eller fortsätt med din påbörjade! Nybörjare är välkomna. Medtag eget arbetsmaterial.