Djupare kontakt genom sårbarhet

Djupare kontakt genom sårbarhet

Kommunikation, information

Några av våra största behov som människa är att bli hörd, sedd och förstådd. I den här cirkeln träffas vi för att på ett lekfullt och roligt sätt utforska vår sårbarhet och vår förmåga till djupare kontakt till andra människor. Vi kommer utgå från Authentic Revolutions modeller för lekar och övningar där vi tillsammans övar oss i aktivt lyssnande, kommunikation, ödmjukhet, empati, förståelse och lek.

Kursledare :Hanna Jonsson Start 10 april
Plats Kulturhuset Röda Rummet
Tid tisdagar kl 18-19.30

Anmälan till sv.se/gavleborg telefon 020 120 28 08