Kursen innehåller följande delar:
Bokföring - fördjupning
- Redovisning av moms och andra avgifter
Bokslut
-Allmänt om årsbokslut
-Balansräkning
-Resultaträkning
-Bokslutkonteringar
-Hur balans och resultat hänger ihop
-Boksluttablån