Åsa Roos Johansson, ambassadör för Hjärnkoll, beskriver hur det är att vara anhörig till en syster med psykisk ohälsa. Hon berättar utifrån sina egna erfarenheter om detta och om sina känslor av skuld och skam.
Vad är skuld och skam, hur påverkar det oss?
Känslan av att vara fel och känna sig otillräcklig.
Vara självkritisk och aldrig göra tillräckligt mycket eller tillräckligt bra.
När duger jag?

Kostnadsfritt!