Ibland syns det inte när man har ett handikapp. Efter en stroke 2016 är Stefan Hedlund
till synes återställd. Vad som inte syns är dock det dolda handikapp han bär på. Nej, han
är varken arbetsskygg eller dum i huvudet - han lider av hjärntrötthet. Men vad är
egentligen det?

Hjärntrötthet kan drabba de med hjärnskador efter bl.a huvudskador, såsom olyckor,
hjärnskakning eller misshandel. Men inte minst drabbar det många av de som fått en
stroke!

Välkomna på en intressant och lärorik föreläsning om detta dolda handikapp.
Gratis inträde. Föreläsningen hålls av STROKE-föreningen Hälsingland, Studieförbundet
vuxenskolan och Hälsotorget.

Anmäl dig på www.sv.se/gavleborg eller på tel 020-120 28 08
Tisdag 14/5 - Kl 17.00 - Hälsotorget Hudiksvalls sjukhus
Pelarsalen - Hudiksvalls sjukhus