Hälsa & välbefinnande

"Jag tror inte på Gud, men jag tror på nåt"
Så säger många idag. Man vill kanske inte känna sig fångad av trossystem eller gamla religiösa föreställningar.

På Alla Hjärtans Dag får du möjlighet att höra om hur man kan skapa upplevelser av sammanhang, mening och helhet - när man inte bekänner sig till en religion men tänker stora tankar om livet.

I föreläsningen tittar vi på gamla föreställningar som gradvis byts ut mot nya. Hur ser nya tankar ut? Vi kommer också att undersöka om de tankarna kan vara avgörande för hur vi klarar livskriser och utmaningar. Kanske kan depressioner förebyggas på många sätt?

WHO har definierat existentiell hälsa i 8 punkter. Du får höra mer om dem under kvällen. Välkommen!

Föredragshållare är Ulla-Mir Renöfält, tidigare musik – och dramalärare med livslångt intresse för existentiella frågor. Hon håller kurser och föredrag inom existentiell hälsa och förebyggande fysisk hälsa.

Det finns efteråt möjlighet att anmäla sig till en helgkurs med samma tema i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Föreläsningen varar ca 1 timme, sen fika och samtal i 45 min.
Kostnad 150 kr, anmälan sker på hemsidan eller tel: 020-1202808