Språk

Detta är en avancerad nivå. Befinner du dig på denna nivå så har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande. Du talar och skriver språket obehindrat.

På kursen får du lära dig:
- förstå långa och komplicerade texter
- uttrycka dig flytande och spontant
- ge tydliga beskrivningar av komplicerade ämnesområden
- anpassa tal och text efter mottagare
- att med rätt stilnivå skriva klart och välstrukturerat om komplexa ämnen

Som kurslitteratur kommer vi att använda oss av tidningar (internet) och stenciler. Det blir olika teman inför varje träff. Konversationsgrupp.