Detta är en avancerad nivå. Befinner du dig på denna nivå så har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande. Du talar och skriver språket obehindrat.
Gruppen arbetar på att uppnå nivå C1: Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden, jag kan ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kan väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

Som kurslitteratur kommer vi att använda oss av tidningar (Internet) och stenciler. Det blir olika teman inför varje träff. Konversationsgrupp. Gruppen träffas varannan vecka.