Språk

Detta är en konversationsgrupp.

Innehåll och mål
Vi för dialoger, samtal och diskussioner på franska. Vi använder material som tidningar, böcker och nätet. Dessutom används eget material som ger information om fransk historia, litteratur, poesi, visor, mat och människor. Då utvecklar man sin konversationsnivå till en mycket högre standard.

Förkunskap
På denna kurs ska man kunna föra en konversation och uttrycka sig obehindrat på franska och har mycket goda kunskaper i språket.


För mer information kontakta:
För anmälan eller mer information är du varmt välkomna att kontakta oss på 020-120 28 08 eller via vår info-mejl: gavleborg@sv.se

Språktest och nivåskala
Våra kurser i språk är indelade i 6 olika nivåer enligt Europarådets nivåskala för språk. Nivåskalan är ett verktyg där du ges möjligheten att själv bedöma din språknivå innan du väljer kurs.
Gör ett språktest!
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/spraknivatest/