Språk

Denna cirkel ger dig grundläggande kunskaper i det vackra franska språket.
Du undervisas av en lärare med franska som modersmål.
Du får både fraser som är användbara när man ska ta sig till och från flygplatsen, vad man säger på hotellet, restaurangen och apoteket samt grundläggande grammatik och ordförståelse.
Inga förkunskaper krävs. Kostnad för litteratur tillkommer utöver deltagaravgiften.