Hantverk & konst

I samarbete med Liselotte Fluhr och lokala kulturella mötesplatser genomför en turné inom tre kommuner i Gävleborgs län – med Fristadsmobilen. Genom denna turné ska vi arrangera sammanlagt 12 utställningar och tre kulturevenemang i Gävle, resp. Sandviken och Hofors – för att möta människor lokalt i ett samtal kring vad en fristad betyder för dem.

Fristadsmobilen är en interaktiv konstinstallation där besökare själva fyller på med tankar och formuleringar som man skriver på plats och hänger upp i själva mobilen.
Syftet med utställningsturnén och de tre samtalsarenorna är att lyfta frågan om vad en fristad betyder för människorna lokalt i de utvalda kommunerna. Syftet är också att skapa möten, diskussioner, engagemang och reflektion om vad yttrandefrihet, demokrati och möjligheter att skapa fritt betyder för människor på en plats.

Fri entré