Gammeldans o Gillesdans Glada dansare GÄVLE HT-18

Gammeldans o Gillesdans Glada dansare GÄVLE HT-18

Dans

För dig som kan en del gammeldans och gillesdans sedan tidigare. I denna cirkel arbetar gruppen med danser för uppvisningar i slutet av terminen. Mer information kan fås av Majvor Eriksson 026-164286 eller 070-585 72 52