Gruppcoachning med livskvalité

Gruppcoachning med livskvalité

# Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dig själv eller redan arbetar som coach.
# En del är kanske helt nytt annat är saker som du säker känner igen.
# Allt från livshjulet och mentalträning och nyttan av avslappning.