Guidning vid Bjuråkers forngård
serveringen är öppen 12-17