Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Vår hälsa beror på många saker bland annat: fysisk aktivitet, kost, sömn, graden av självständighet, goda relationer och meningsfulla sammanhang. I den här studiecirkeln stärker vi vår hälsa med tre av dessa; fysisk aktivitet, goda relationer och ett meningsfullt sammanhang. Vi kommer att prova på flera olika fysiska aktiviteter och samtidigt lära oss hur dessa
påverkar vår hälsa i positiv riktning. Inga förkunskaper krävs.
Vi kommer att hålla våra träffar utomhus.

Studiecirkeln är en del av Projekt MINDSET och vänder sig till personer i
ett utanförskap.
Läs mer om Projekt MINDSET på: www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/

Cirkelledare: Malin Lucchesi Jingåker
Start: 3/8
Dag: Tisdagar
Tid: 11.00-12.00
Plats: Samling vid Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Stationsgatan 15, Bollnäs.
Antal träffar: 6
Antal platser: 8
Studiecirkeln är kostnadsfri.
Kontakta Projekt Mindset: malin.westberg@sv.se