Upplevelsemorgon på hembygdsgården i Hårga. Upplev hur det går kalla kårar när Hårgalegenden läses. För att mätta magen på morgonkvisten intar du en lokalproducerad fäbodfrukost. Välkomna. www.hembygd.se/hanebo/