Data & IT, Media & kommunikation, Funktionsnedsättning

Välkommen till en hearing om kognitiv tillgänglighet på biblioteken tillsammans med forskare
Stefan Johansson från Begripsam. Hearingen vänder sig till bibliotekarier, föreningar och andra intresserade.

Hur fungerar biblioteken för personer med kognitiva svårigheter?
För personer som har svårt att processa information, koncentrera sig, planera och genomföra besök
eller aktiviteter eller problem med minnet så kan biblioteksmiljön vara utmanande. Till denna hearing vill vi att
alla tar med sig sina goda och kanske även misslyckade exempel på hur det kan fungera. Vi vill även höra dina idéer
om vad som skulle kunna göras. Begripsam ska sammanställa en rapport på uppdrag av Kulturrådet. Syftet är
att sprida kunskap om hur biblioteken blir mer kognitivt tillgängliga.

Dag: Torsdag 28/3
Tid: 10:30-12:30
Plats: Kulturhuset Bollnäs, Willy Marias Rum
Antal platser: 40
Kostnadsfritt
Anmälan till: SV Gävleborg tfn. 020 120 28 08 e-post: camilla.lucchesi@sv.se