Existentiell hälsa i praktiken
Ditt förhållningssätt till det som händer i livet avgör hur du hanterar motgångar och möter utmaningar. Ett konstruktivt förhållningssätt ökar din förmåga att hantera motgångar, ger dig kraft att anta utmaningar och mod att utforska de möjligheter du möter i livet.
Ett sådant förhållningssätt påverkar din hälsa samt upplevelsen av den fysiska och mentala hälsan.
Samtalskortleken ”Frön till livsmod och livsglädje” - gröna samtalskort om existentiell hälsa – är inspirerad WHO:s åtta dimensioner av existentiell hälsa.
Samtalskortleken börjar med en introduktion i ämnet och sedan följer åtta kort med aspekter av existentiell hälsa. Aspekterna beskrivs utifrån ett grönt tema, där livet i naturen/trädgården förklarar dimensionernas innebörd.