Föreläsning av Elisabet Greek, journalist och medförfattare till boken Vi begravde våra barn, berättar om sin son Björn som dog av sitt missbruk och beroendesjukdom 2015.
Björn blev 20 år.
”I sorgen efter Björn har jag haft stor nytta av min bakgrund som missionärsbarn.
Mina föräldrar är lärare och arbetade för Svenska kyrkans mission i Zimbabwe och Tanzania när jag växte upp. I Afrika såg jag människor som förlorade allt – och när de hade gjort det så byggde de något nytt av spillrorna. Man hjälps åt. Så ser också mitt liv ut, efter min
förlust.”
Alla är hjärtligt välkomna!
Föranmälan för fika senast den 29 november till Anhörigstöd
tfn. 0651-183 64, 070-238 23 64, maria.sellberg@ljusdal.se