Data & IT

För dig som är förtroendevald inom LRF Gävleborg och vill anordna ett digitalt årsmöte.

Ortsoberoende. Du deltar digitalt från ditt hem oavsett vilken kommun du bor i.

Fysiska möten är viktiga, men ibland är det svårt att ses. Kanske sitter vi långt ifrån varandra geografiskt. Kanske har vi svårt att hitta tiden. Kanske behöver vi hålla social distansering på grund av en rådande pandemi.

Att mötas digitalt öppnar nya möjligheter till kommunikation, informationsinhämtning och gemenskap. Under denna introduktion hjälper vi dig bli trygg i att mötas digitalt med LRF via plattformen Teams. Vi pratar specifikt om vad du och din lokalavdelning behöver veta och vad som kan vara bra att tänka på när ni genomför ett digitalt lokalt årsmöte. Det kan låta svårt, men vi börjar från början och lär oss tillsammans.

För att delta i introduktionen behöver du
- internetuppkoppling
- dator, surfplatta eller en smart telefon

Anmäl dig digitalt här till höger!
(Du kan också ringa in din anmälan till oss på Studieförbundet Vuxenskolan på 020-120 28 08)

Du som anmält dig får en kallelse via mail med länk till mötet, men kan också ansluta till mötet genom att kopiera länken nedan och klistra in i din webbläsare.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQzY2ExMzUtN2NjNi00OWE4LWE0ZmQtNWViNTBlODE4NjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e79182f7-61ae-4dbb-b506-ffd5ce31d799%22%2c%22Oid%22%3a%22bb75d02a-1a6d-4340-91b2-fe6f6b0acd27%22%7d