Hälsa & välbefinnande

”Jag tror inte på Gud – men jag tror på nå´t”

De stora frågorna betyder mer för vår känsla av sammanhang än vi går omkring och tror i vardagen. Stress, trötthet, depressioner kan växa fram ur en känsla av meningslöshet.

Det här är en helgkurs för dig som inte känner dig hemma i någon religion – men som ändå vill utveckla din förnimmelse av ett större sammanhang.


> Vad händer med mig när jag inte upplever livet som meningsfullt?

> Hur kan min upplevelse av helhet och hoppfullhet växa?

> Vad är detta ”nå´t” för mig?

> Hur gör jag för att ta mig ur mentala och känslomässiga låsningar?

> Kan jag skapa plats för harmoni och inre lugn?

> Kan jag få mer livskraft och tillit till livet genom det jag kallar ”nå´t”?

Med kreativa redskap tar vi de stora frågorna på allvar. Du får undersöka dina outtalade och uttalade tankar tillsammans med andra. Kursen är en temahelg på 20 studietimmar fre kväll – sönd em.

Kursledare är Ulla-Mir Renöfält, musik- och drama-lärare med ett livslångt intresse för existentiella frågor. Hon håller också kurser och föredrag i förebyggande fysisk hälsa
Anmälan sker här på webben eller på tel: 020-1202808