Jägarexamen HT-18 GÄVLE

Jägarexamen HT-18 GÄVLE

Djur, natur & miljö

Den här kursen ger dig de praktiska och teoretiska grundkunskaperna för att avlägga jägarexamen. Kunskaper om viltet, jakten och vapnet ger dig de bästa förutsättningarna för att bli en god och ansvarsfull jägare. Läs om materialet på Jägarnas Riksförbunds hemsida www.jagarnasriksforbund.se.
Skjutning och prov tillkommer.

Ledare är Åke Lind som har militär befälsutbildning och även är instruktör ute vid skjutbanan för de praktiska skjutproven.