Djur, natur & miljö

Den här kursen ger dig de teoretiska grundkunskaperna för att avlägga jägarexamen. Kunskaper om viltet, jakten och vapnet ger dig de bästa förutsättningarna för att bli en god och ansvarsfull jägare. Läs om materialet på http://www.jagarexamen.org/. Skjutning och prov tillkommer.

Ledare är Dan Törnström, som i många år arbetat heltid med jakt och författat studiematerialet "Din väg till jägarexamen". Han har också producerat böcker om eftersök, viltsjukdomar, skytte och styckning, samt arbetat som journalist och debattör inom jaktområdet. Ta chansen att introduceras i jaktens värld tillsammans med en av landets mest insatta i ämnet.