Kalligrafi för nybörjaren

Kalligrafi för nybörjaren

Hantverk & konst

Cirkelledaren lär ut tekniker och olika stilar för vacker textning i ett av cirkelledaren Yukios egenframtagna typsnitt. Medtag gärna egna kalligrafipennor.
Välkomna!