Hantverk & konst, Hälsa & välbefinnande, Dans, Musik, teater

En föreläsning med Jenna Najar, läkare och doktorand vid AgeCap, Göteborgs universitet.
Jenna kommer också att prata om risk- och friskfaktorer vid demenssjukdom.
Torsdag 6 februari kl. 17.30 - 19.00. Plats: Elite Grand Hotell, Kyrkogatan 28, Gävle.
Arrangör är projektet "Musik som brobyggare hemma" vars målgrupp är personer med minnessvikt som bor i det egna hemmet och deras anhöriga, vänner, grannar med flera.
Till föreläsningen är alla som är intresserade av ämnet välkomna!
Kostnadsfritt. Anmälan senast 24/1 till gavleborg@sv.se, 020 - 120 28 08 eller www.sv.se/gavleborg.
Vid frågor, kontakta projektledare Siv Nyberg, siv.nyberg@sv.se, 073 - 066 14 01.