Kinesiska A2 (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE

Kinesiska A2 (intresseanmälan) VT-18 GÄVLE

Språk

På denna nivå har du fortfarande relativt lite kunskaper. Gruppen arbetar på att uppnå nivå A2: Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden (t ex mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen). Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb. Prat och övningar blandas med lite grammatik på ett roligt sätt.