Skrivarkurs för dig som är mellan 16-20 år

Detta är ett ungdomsprojekt där vi pratar om skrivande och går igenom gruppens erfarenheter och förväntningar.

En del av kursens mål är att:
* ge och ta emot respons
* hitta glädjen att skriva
* skriva din egen berättelse
Kursen vänder sig främst till dig som inte har svenska som modersmål, men kan skriva och läsa på svenska. Den är uppdelad på 8 träffar.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Högbovägen 3, Sandviken
Tid: 24 januari kl 18.30(finns möjlighet att ändra tiden efter första träffen)
Kursen är kostnadsfri!
Anmälan sker på vår hemsida eller på telefon: 020-1202808