Hälsa & välbefinnande, Samhälle, Funktionsnedsättning

Den här studiecirkeln är för dig som upplever att det kan vara svårt att kommunicera
och prata för dina mänskliga rättigheter i kontakt med olika myndigheter, vården,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Vi utgår ifrån FN's konvention för personer med funktionsnedsättning samt
våra egna erfarenheter och tankar.
Studiecirkeln genomförs som en samtalsgrupp där alla bidrar med sina
frågor, kunskaper och erfarenheter.

Studiecirkeln är en del av Projekt MINDSET och vänder sig till personer i
ett utanförskap.
Läs mer om Projekt MINDSET på: www.sv.se/avdelningar/sv-gavleborg/projekt-och-uppdrag/projekt-mindset/

Cirkelledare: Malin Lucchesi Jingåker
Start: 3/8
Dag: Tisdagar
Tid: 12.30-13.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Stationsgatan 15, Bollnäs.
Antal träffar: 6
Antal platser: 8
Studiecirkeln är kostnadsfri.
Kontakta Projekt Mindset: malin.westberg@sv.se