Humaniora, Media & kommunikation, Språk

Syfte
att hitta glädjen och utveckla sitt skrivande Detta genom att varva viss teori ,skrivövningar och responsarbete .
Mål : att hitta lusten att förmedla egna och andras historier Hur man kan förbättra språket och det egna skrivandet
x flödesskrivande
x gestaltning
x inledning ,vändning,avslut
x Research
x Hitta glädjen att skriva
x Att ge konstruktiv respons
x Individuell respons på utvald text