Dagstur på cykel. Ring för info 070-5253096
Turen skall gå från Ängebo över Sandviksmoarna till Sandvik sedan norrut mot Alsjövall sedan Brassberg, Brännås och tillbaka till Ängebo.
Start tidig förmiddag, sträckan blir ca 5 mil. mera info finns också på facebook Ängebo IK